School- en studietoelagen ?>

School- en studietoelagen

School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: naast de toelagen voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs, bestaan er nu ook toelagen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs en voor leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra

  • De inkomensgrenzen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus
  • Één op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking
  • De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren

U kunt de school- en studietoelage aanvragen vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017.
De aanvraagprocedure is eenvoudig. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar één dossier in te dienen. Bovendien kunt u de aanvraag online indienen: op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen, deze zijn ter beschikking op het bureel van de school.

Hulp bij uw aanvraag

Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij bovengenoemde instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage.

Samenwerking met het Sociaal Huis – Zulte

Personen die problemen hebben bij het aanvragen van een studietoelage kunnen terecht bij het Sociaal Huis, Staatsbaan 148 te Zulte. Hiervoor hebben de medewerkers van de sociale dienst enkel het rijksregisternummer en het nummer van de bankrekening nodig. Voor meer info kan u terecht bij de sociale dienst ( telnr 09/388 96 86 of – socialedienst@ocmwzulte.be ).