Ouderwerkgroep ?>

Ouderwerkgroep

Onze ouderwerkgroep is een groep van enthousiaste ouders die het goed voor hebben met de school en daar zelf hun steentje willen aan bijdragen.

De ouderwerkgroep bestaat uit een bestuur die samen met vrijwillige ouders één hechte groep vormen. Een groep die instaat voor diverse activiteiten in en rond de school en zijn gebeuren.

Een ouderwerkgroep wordt niet bij wet geregeld. Het staat dus ook nergens vast wat haar taken precies zijn.

Je vindt ze meestal wel terug in het huishoudelijk reglement van de ouderwerkgroep.

Men onderscheidt vier kerntaken:

  1. Informeren van alle ouders over de werking van de ouderwerkgroep en het
    belang van hun betrokkenheid bij de schoolwerking
  2. Organiseren van ontmoetingsactiviteiten (allerlei feesten, opvoeringen, …)
  3. Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten,
    ook financieel ondersteunen.
  4. Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen (verkeersveiligheid,
    schoolkosten, …)

De werkgroep doet dit alles ten voordele van de kinderen en ten dienste van de
Vrije Basisschool Leiebloem
VZW Katholieke Scholen Machelen aan Leie
Leihoekstraat 7