Onze school ?>

Onze school

header_school

Welkom aan ongeveer 270 gezinnen in de Vrije Basisschool Leiebloem

Eerst en vooral wensen we onze ouders te danken voor het vertrouwen dat ze in onze school stellen.
De vele nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen zijn een bevestiging
van onze inzet en een aanmoediging voor de toekomst.
Daar zijn we dankbaar voor en blij mee.
We zullen ons dan ook met het hele schoolteam ten volle inzetten om het onderwijs en de opvoeding van uw kinderen in goede banen te leiden.
Als katholieke school zorgen we voor een christelijk geïnspireerde en eigentijdse opvoeding.
Steunend op de leerplannen van het VVKaBaO (Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs) mag u van ons meer dan degelijk onderwijs verwachten.
Onze doelstellingen zijn een verantwoorde, verantwoordelijke opvoeding ondersteunen en kwaliteitsonderwijs aanbieden.
Hiervoor is een goede samenwerking tussen school en ouders zeer belangrijk.
Aarzel dan ook niet om, als u problemen of vragen hebt met betrekking tot het schoolgaan van uw kinderen, contact met ons op te nemen.
We staan klaar om naar uw zorgen te luisteren.
We zijn ook steeds bereid, zo nodig en zo mogelijk, samen naar een oplossing te zoeken.
Natuurlijk zal u als ouder uw kind(eren) aanmoedigen en helpen de doelstellingen van onze school na te streven en de gemaakte afspraken na te leven.

Welkom aan bijna 350 kinderen

In onze kindvriendelijke, ruime, mooi en goed uitgeruste kleuterklasjes komen onze kleuters in een boeiende wereld terecht met elke dag weer nieuwe ontdekkingen.
Al spelend helpt de juf hen wennen aan het schoolleven.
In een uitdagende omgeving krijgen ze allerlei prikkels om verdere ontwikkeling
alle kansen te geven. Zo zien we niet enkel de kinderen groeien,
ook hun vaardigheden worden rijker en fijner.
Al vlug zijn ze klaar om het lager onderwijs aan te vatten.
In het eerste leerjaar komen ze dan in een nieuwe wereld terecht:
de wereld van de grote mensen met lezen, schrijven en rekenen,
met de eerste communie, een echt rapport, zwemles, leeruitstappen…
Ben je helemaal nieuw op school, dan zal je de eerste dagen wellicht wat onwennig op de speelplaats staan.
Aanpassing vraagt immers tijd, maar je zal verwonderd zijn hoe vlug je bij ons thuis voelt.
De directie, de juffen en de meesters en al wie in onze school werkt, staan steeds klaar om je te helpen.

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe!