Vakanties – Vrije schooldagen – pedagogische studiedagen 2020-2021 ?>

Vakanties – Vrije schooldagen – pedagogische studiedagen 2020-2021

Pedagogische studiedag
Maandag 21 september 2020

Lokale verlofdag
Maandag 5 oktober 2020

Pedagogische studiedag
Woensdag 14 oktober 2020

Herfstvakantie
Van maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2020

Wapenstilstand
Woensdag 11 november 2020

Kerstvakantie
Van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Pedagogische studiedag
Woensdag 6 januari 2021

Krokusvakantie
Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021

Lokale verlofdag
Vrijdag 12 maart 2021

Paasvakantie
Van maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021

Pedagogische studiedag
Woensdag 28 april 2021

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en brugdag
Donderdag 13 mei (O.L.H. -Hemelvaart) en vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag
Maandag 24 mei 2021

Einde schooljaar
Dinsdag 29 juni 2021 laatste schooldag: Voormiddag en namiddag.
Woensdag 30 juni: kinderen vrij!

Feestkalender 2020/2021
Onze feestkalender krijgt nog wel wat aanvullingen, maar u kan alvast volgende data noteren :
Voorbehoud Corona :
* Deelname herdenkingsplechtigheid Frans-Belgisch coördinatiecomité
rondom standbeeld en militaire begraafplaats : zondag 6 september 2020.
Samenkomst op het DORP om 10 uur
* Openluchtmis of woorddienst in de schooltuin of op de speelplaats op
zondag 20 september 2020
* Scholencross op woensdagnamiddag 23 september 2020, vermoedelijk in en rond
onze schooltuin in de Leihoekstraat
* Wafelenbak op 15, 16 en 17 oktober 2020
* In de week van 8 februari 2021 : carnavalsfeesten
* Eetfestijn op 27 en 28 februari 2021
* Eerste communie op Hemelvaartsdag : donderdag 13 mei 2021
* Vormselviering : we delen de datum mee aan betrokken families zodra gekend !

Over dit en nog veel meer (andere ontmoetingsmomenten, ouderavonden, grootouderdagen, een
podiumfeest misschien, uitreiking getuigschriften…) krijgt u ten gepasten tijde aankondigingen,
uitleg en uitnodigingen. Alvast hartelijk welkom !!

Oudercontacten 2020/2021
Om u wegwijs te maken in het klasleven van uw kinderen, om de klasafspraken te leren
kennen en om kennis te maken met juffen en meesters aan wie uw kinderen worden
toevertrouwd, nodigen wij u uit naar de schoolcontacten begin schooljaar.
Verder op het schooljaar volgen dan individuele oudercontacten om de evoluties en eventuele
problemen te bespreken, en wat belangrijker is : om samen naar een oplossing te zoeken.
Voor elk oudercontact zal er nog een uitnodiging met inschrijvingsstrook volgen.
Voorbehoud Corona!!!
27.08.20 onthaal in de klas voor iedereen. (van 17u tot 19u )
03.09.20 klassikaal kennismakingsmoment voor de lagere afdeling in de Schoolstraat 4/5/6
08.09.20 klassikaal kennismakingsmoment voor de lagere afdeling in de Leihoekstraat 1/2/3
24.09.20 klassikaal kennismakingsmoment voor de kleuters
10.11.20 of 12.11.20 Individueel oudercontact kleuters
17.11.20 of 19.11.20 Individueel oudercontact lagere afdeling
02.03.21 individueel oudercontact kleuters
16.03.21 individueel oudercontact voor tweede tot zesde leerjaren in de Leihoekstraat
(voor zesdes vooral ook gericht op begeleiding studiekeuze)

Tussenin kunnen de leerkrachten u ook nog op andere momenten uitnodigen voor een individueel
gesprek, hetzij om een zorg te delen, een evolutie te bespreken, …
of komt u zelf met uw vragen en zorgen omtrent de ontwikkeling en het leren van uw kinderen.