Het team ?>

Het team

 

Juf Kim
Knuffels
jufkim@vbsmachelen.be

Juf Jolien
Kabouters A
met juf Lieve
jufjolien.v@vbsmachelen.be

Juf Freya
kabouters B
met juf Lieve
juffreya@vbsmachelen.be


Juf Veerle
kapoenen A
met juf Lieve
jufveerle@vbsmachelen.be

Juf Eveline
kapoenen B
met juf Cathy
jufeveline.m@vbsmachelen.be

Juf Cathy
kapoenen B
met juf Eveline
jufcathy@vbsmachelen.be


 

Juf Caroline
kampioenen A
jufcaroline.dn@vbsmachelen.be

Juf Els
Kampioenen B
met juf Lieve
jufels@vbsmachelen.be

Juf Lieve
Kabouters A & B, kapoenen A ,kampioenen B & ambulante leerkracht
juflieve@vbsmachelen.be


 

Juf Birgit
1e leerjaar A
met Juf Jonie
jufbirgit@vbsmachelen.be

Juf Jonie
1e leerjaar A & B
jufjonie@vbsmachelen.be

_dsc7077

Juf Caroline
1e leerjaar B met juf Jonie
en zorgwerking
jufcaroline.ds@vbsmachelen.be

 

Meester Jens
2e leerjaar A
meesterjens@vbsmachelen.be

Juf Caroline
2e leerjaar B
met juf Marleen
jufcaroline.r@vbsmachelen.be

Juf Marleen
2e leerjaar B & ambulante leerkracht
jufmarleen.d@vbsmachelen.be

Meester Geert
3e leerjaar A
meestergeert@vbsmachelen.be

Juf Jolien
3e leerjaar B
jufjolien.d@vbsmachelen.be

Meester Frank
4e leerjaar A
meesterfrank@vbsmachelen.be

 

_dsc7109

Meester Luc
4e leerjaar B
meesterluc@vbsmachelen.be

Meester Tibo
4e leerjaar C
meestertibo@vbsmachelen.be

Juf Josefien
4e leerjaar C + veiligheid
jufjosefien@vbsmachelen.be

 

Juf Sylvie
5e leerjaar A
jufsylvie@vbsmachelen.be

Juf Annick
5e leerjaar B
jufannick@vbsmachelen.be

Juf Bianca
6e leerjaar A
jufbianca@vbsmachelen.be

 

Meester Guy
6e leerjaar B
meesterguy@vbsmachelen.be

Juf Heidi
Zorgcoördinator
jufheidi@vbsmachelen.be

Juf Eveline
Kinderverzorgster
jufeveline.c@vbsmachelen.be

 

_dsc7111

Juf Céline
Bewegingsopvoeding lager
jufceline@vbsmachelen.be

Meester Tony
Bewegingsopvoeding lager
meestertony@vbsmachelen.be

Juf Lien
Bewegingsopvoeding kleuter en lager
juflien@vbsmachelen.be
Juf Ilse

Vervanging zwangerschap juf Kim

Kleuterjuf uit het Lerarenplatform

jufilse@vbsmachelen.be

_dsc7141

Meneer Rudy
Directeur
info@vbsmachelen.be