GDPR ?>

GDPR

Beste ouder(s)

U heeft het waarschijnlijk wel de voorbije weken gemerkt aan uw mailbox. De nieuwe wetgeving op privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR of AVG genoemd) is in voege gegaan.

Ook onze school is hier al een tijdje mee bezig. Net zoals dat we dit in het verleden deden, willen we ook in de toekomst alle gegevens conform de wetgeving veilig stellen.

In dit opzicht hebben wij ons informatieveiligheids- en privacybeleid uitgewerkt. Daarnaast kan u vanaf nu ook de privacyverklaring voor de leerlingen/ouders terugvinden op deze pagina.

Algemeen Informatieveiligheids- en Privacybeleid

Privacyverklaring Leerling /ouders

Mocht u nog vragen of bezorgdheden hebben rond dit onderwerp.
Contacteer ons gerust op
privacy@vbsmachelen.be