Ouderavond online! ?>

Ouderavond online!

Beste ouders,

Via deze weg wil ik jullie graag wat info geven over onze klaswerking!

Bij de verschillende klashoeken geef ik graag wat uitleg.

 

 

Uiteraard starten we bij de leerlingen!  Twintig leuke meisjes en jongens die zich al goed thuis voelen in 5a.

Goed voelen daar start alles mee.  Iedereen weet dat hij/zij steeds bij de juf terecht kan, we werken samen aan een positief groepsgevoel!

Dagelijks overlopen we de dagplanning zodat de leerlingen weten welke lessen/activiteiten ze mogen verwachten.

Om 15.45u nemen we ruim de tijd om onze agenda te schrijven èn de schooltas te maken.  Huistaken noteren we in het blauw, studeerwerk in het groen en in het rood de datum wanneer de taak moet klaar zijn of de dag van de toets.  Structuur in de agenda, bank en schooltas is een belangrijk onderdeel van leren leren!  Dit doen we steeds klassikaal, naarmate het schooljaar vordert, gaan de leerlingen alleen aan de slag!

Oefenen op bingel en kweetet, iets afwerken, inoefenen of voorbereiden kan behoren tot de huistaak.

Indien een huistaak niet gemaakt werd tegen de vooropgestelde datum, zonder grondige reden die jullie in de agenda noteren, volgt er een extra taak (Frans overschrijven).

We voorzien een studeerwijzer voor de thema’s die moeten gestudeerd worden.  Stap voor stap leren we mindmaps maken in ons voorbereidingsschrift.

Graag de agenda wekelijks ondertekenen aub, ook de toetsen die ze op vrijdag meekrijgen.

 

De linkerkant van het bord wordt gebruikt voor de nieuwe Franse woordjes en/of nieuwe grammaticale regeltjes.

Dit jaar gebruiken we een nieuwe methode waarbij heel veel aandacht wordt besteed aan het spreken.

Nieuwe woorden moeten de kinderen nog niet uit het hoofd kunnen schrijven, we verwachten wel dat hoofdletters en leestekens aanwezig zijn bij het overschrijven!  De vertaling van Frans naar Nederlands en omgekeerd moet wel gekend zijn natuurlijk.

Belangrijk is het regelmatig oefenen voor Frans in hun voorbereidingsschrift, werkboek of de oefeningen die ik als huistaak klaarzet op kweetet.be.

Voor Wiskunde gebruiken we dezelfde methode met dezelfde onderdelen als in het vierde leerjaar.  In de werkboeken staan oefeningen op verschillende niveaus, voor elk wat wils.  Basis- en uitbreidingsoefeningen.  Het kan dus best zijn dat niet alles gemaakt werd in het werkboek van zoon/dochter.

Het is niet de bedoeling dat de niet- gemaakte oef. thuis worden gemaakt!

In de klas zijn ook smart games aanwezig om ruimtelijk inzicht te oefenen!

   

Hier zie je onze klasbibliotheek.  Keuze uit strips, verhalen & tijdschriften!  Naast de boeken van de klas kunnen de leerlingen zelf boeken kiezen in de bib. van Zulte.  Dagelijks doen we aan kwartierlezen, net na de middagspeeltijd!  Elke leerling heeft aan zijn/haar stoel een kussensloop met daarin 3 boeken.  Als een boek uitgelezen is, moeten ze niet onnodig rondlopen om een nieuw boek te kiezen.  Zo blijft het rustig en storen ze de anderen niet.  Indien ze klaar zijn met een toets mogen ze ook soms lezen.

Tijdens het kwartierlezen mogen de leerlingen ook in de verschillende leeshoekjes lezen!

     

Naast de bibliotheek vind je onze denkplek… In de gang hebben we die ook.  Even time-out indien nodig waarbij de leerlingen kunnen nadenken over hun gedrag.  Tot rust kunnen komen is stap 1, achteraf met de juf praten over wat fout was aan hun gedrag of waarom ze zich niet aan de klasafspraken hielden, is stap 2 en een volgende keer bewust zijn van hun gedrag is stap 3.

Als we willen bouwen aan een hechte klasgroep waar iedereen zichzelf mag zijn, moeten de leerlingen zich aan afspraken houden.

Net zoals op de speelplaats trouwens!  De leerlingen weten dat ze steeds een tweede, derde… kans krijgen en dat ik  zal luisteren maar dat er ook op dat vlak inspanningen van hun kant moeten komen.   Ze leren verantwoordelijkheid nemen, stap voor stap.

Met behulp van ons takenbord weten de leerlingen wie deze week welke taak heeft!

    

Voor wereldoriëntatie gebruiken we dit jaar ook een nieuwe methode!  Daarin komen heel wat thema’s aan bod gericht op aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale vaardigheden enz.

Ook actualiteit komt aan bod.  Elke week mogen 2 leerlingen het actua-moment voorbereiden.  Ze kiezen/lezen samen enkele krantenartikels en maken een powerpoint.  Op vrijdag brengen ze dan het nieuws voor de klas.

In de eerste ICT-lessen leren ze een powerpoint maken.

 

Tijdens de godsdienstlessen komen ook verschillende thema’s aan bod waarbij we praten over waarden & normen.

Reflectie en nadenken over het eigen leven zijn belangrijk!  De leerlingen werken vaak in groep en worden uitgedaagd hun mening te geven.

Tijdens de taal- en spellingslessen bouwen we verder op wat we leerden in het vierde leerjaar maar er worden ook dingen herhaald.

Toepassen van spellingsregels en werkwoordschema komen veel aan bod!

 

 

Naast deze lessen krijgen de leerlingen ook nog muzikale & beeldende activiteiten, turn- en zwemlessen.

Dit jaar staan ook uitstapjes gepland maar daarover meer als de tijd rijp is!

 

Zo, hopelijk kreeg u wat meer duidelijkheid over de werking in 5A, bij twijfels of vragen mag u me steeds contacteren!

Vriendelijke groet, juf Sylvie

 


5 gedachten over “Ouderavond online!

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.