Breinhelden en hun breinkrachten ?>

Breinhelden en hun breinkrachten

De breinhelden

In onze klas werken we met de breinhelden Effi en Furon. Deze bezitten 10 breinkrachten en deze krachten kunnen wij ook gebruiken in onze ontwikkeling. Op gepaste tijden maken we kennis met één van de 10 breinkrachten. Deze gebruiken we nadien in de klas. De breinkrachten zijn vaardigheden of functies die we nodig hebben in ons dagelijkse leven. De breinhelden Effi en Furon leren ons deze functies te benoemen en herkennen en er gericht naar te handelen. (je kan op internet meer info hierrond vinden onder “executieve functies breinhelden”)

Tot nu toe maakten we kennis met:

Stopkracht  (stop, hou daar mee op)

Onthoud- en doekracht   (hou je koppie erbij)

Buigkracht   (ik buig mee)

Gevoelskracht   (adem in en uit en neem een wijs besluit)

 


Reageren is niet mogelijk.